Dihydroxyacetone (DHA)

Tên gọi khác: Dihydroxyacetone (DHA)

Dihydroxyacetone (DHA) – một chất tự làm da ngăm được dùng trong mỹ phẩm nhằm mang lại bề mặt da được phủ màu mà không có nhu cầu phơi nắng. Nó cũng là chất bảo vệ cơ thế trước tia UV và chất tạo màu. Vì là một chất tự làm da ngăm nó tác dụng với các amino acid tìm thấy trên lớp thượng bì của da. Hiệu quả của nó chỉ kéo dài trong vài ngày vì màu mà nó mang lại bị nhạt do sự lột da tự nhiên của các tế bào bị nhuộm màu. Theo các ghi nhận, chất này hoạt động tốt nhất trong da có môi trường acid nhẹ. Khi kết hợp DHA với chất lawsone, nó trở thành chất FDA bảo vệ da trước tia UV loại I (được chấp thuận). Năm 1973, FDA khẳng định DHA an toàn và thích hợp dùng trong thuốc hay mỹ phẩm được thêm vào nhằm tạo màu da, và không cần có giấy phép cho việc thêm chất tạo màu này.


Top