Diisostearyl malate

Tên gọi khác: Diisostearyl malate

Diisostearyl malate – một chất hình thành màng và chất làm mềm da thứ yếu được dùng chủ yếu trong đồ trang điểm hoặc các quá trình điều chế huyền phù khác.


X
Top