Dimethicone copolyol polyacrylate

Tên gọi khác: Dimethicone copolyol polyacrylate

Dimethicone copolyol polyacrylate – nhũ tương chịu nước có khả năng hình thành màng


Top