Dimethyl isosorbide

Tên gọi khác: Dimethyl isosorbide

Dimethyl isosorbide – một chất vận chuyển. Khả năng xâm nhập qua một vùng da nhất định cho phép cải thiện hiệu quả các hoạt chất trong sản phẩm mang tính chọn lựa. Tính chất vật lý của nó và tính hòa tan vượt trội hơn các chất propylene glycol, glycerin hoặc ethyl alcohol.


Top