Dimethyl oxazolidine

Tên gọi khác: Dimethyl oxazolidine

Dimethyl oxazolidine – một hợp chất cải thiện hoạt động của chất bảo quản có trong quá trình điều chế mỹ phẩm. nó là một chất không độc ở tất cả các mức cho phép sử dụng.


Top