Dioctyl malate

Tên gọi khác: Dioctyl malate

Dioctyl malate – là một chất hình thành màng mỏng và chất làm mềm được dùng trong quá trình điều chế các sản phẩm chăm sóc da.


Top