Dioctyl maleate

Tên gọi khác: Dioctyl maleate

Dioctyl maleate – một chất hình thành màng và chất làm mềm da thu được từ maleic acid.


Top