Dipotassium phosphate

Tên gọi khác: Dipotassium phosphate

Dipotassium phosphate– được dùng như chất đệm nhằm điều chỉnh độ acid trong dung dịch.


X
Top