Ethyl linolenate

Tên gọi khác: Ethyl linolenate

Ethyl linolenate– một chất làm mềm da được ghi nhận là dùng trong các chất tắm nắng trong nhà. Nó không thực sự phổ biến vì gây bốc mùi.


Top