Glyceridic iol (hydrogenated)

Tên gọi khác: Glyceridic iol (hydrogenated)

Glyceridic iol (hydrogenated)– dầu glyceridic (bị hydro hóa)– là một chất làm mềm da và dưỡng ẩm da.


X
Top