Glycerrhizic acid

Tên gọi khác: Glycerrhizic acid

Glycerrhizic acid– một glycyrrhizin bị thủy phân. Nó được xem là có tính kháng viêm và chống dị ứng. Các nghiên cứu so sánh glycyrrhizin với hydrocortisone trong glycyrrhizin để xem chất nào nhẹ hơn nhưng có hiệu quả dài lâu hơn. Khi dùng hydrocortisone dưới dạng huyền phù, các triệu chứng tái phát. Điều này không xảy ra khi dùng glycyrrhizin. Nó không có tác dụng phụ và ổn định về mặt hóa học nên nó được dùng an toàn trên cơ sở phát triển. Xem thêm chiết xuất cam thảo.


Top