Glyceryl caprylate

Tên gọi khác: Glyceryl caprylate

Glyceryl caprylate– coemulsifier, chất giúp hòa tan các chất khác, và chất hoạt động bề mặt đẩy mạnh việc hấp thu và có tác dụng kìm khuẩn trong quá trình điều chế mỹ phẩm.


Top