Glyceryl stearate SE

Tên gọi khác: Glyceryl stearate SE

Glyceryl stearate SE– một chất bán nhũ hóa glyceryl stearate. Nó giúp nhũ tương dầu trong nước luôn giữ nguyên và ổn định. Xem thêm glyceryl stearate.


X
Top