Glyceryl stearate SE

Tên gọi khác: Glyceryl stearate SE

Glyceryl stearate SE– một chất bán nhũ hóa glyceryl stearate. Nó giúp nhũ tương dầu trong nước luôn giữ nguyên và ổn định. Xem thêm glyceryl stearate.


Top