Glycocitrates

Tên gọi khác: Glycocitrates

Glycocitrates– hợp chất của glycolic và citric acid được dùng trong điều chế thay vì AHA. Sự thay đổi này cho thấy giả thuyết rằng glycocitrate nhẹ hơn một AHA như glycolic acid, nhưng mang lại cùng kết quả. Các tính chất của nó không được ghi nhận một cách khoa học trong thuộc tính đáng kể.


Top