Glycoproteins (soluble)

Tên gọi khác: Glycoproteins (soluble)

Glycoproteins (soluble) – glycoprotein (hòa tan)– một nhóm protein tìm thấy trong các lớp gian bào, mà protein tốt nhất là fibronectin. Nó được tìm thấy trong lớp tế bào của hạ bì và đóng vai trò trong việc di chuyển tế bào trong việc làm lành vết thương. Cơ chế cho thấy glycoprotein phát huy lợi ích trong mỹ phẩm vẫn chưa được làm sáng tỏ, mặc dù nó có liên hệ đến vai trò glycoprotein trong phản ứng miễn dịch. Xem thêm fibronectin.


Top