Glycoside/C12-16

Tên gọi khác: Glycoside/C12-16

Glycoside/C12-16– hợp chất của cồn béo nhân tạo với 12-16 carbon trong chuỗi alkyl.


Top