Guaiac extract (guaiacum officinale)

Tên gọi khác: Guaiac extract (guaiacum officinale)

Guaiac extract (guaiacum officinale)– chiết xuất guaiac– được cho là có tính sát khuẩn và kích thích. Phần nhựa của nó có tính trị bệnh được chiết xuất từ gỗ cứng của cây.


Top