Guar gum

Tên gọi khác: Guar gum

Guar gum– có hoạt động tráng lớp bề mặt trên da nhằm giữ hơi ẩm. Thường được dùng như chất làm dày và nhũ hóa trong quá trình điều chế mỹ phẩm, guar gum là một polysaccharide tìm thấy trong hạt của một số loài cây cụ thể. Nó là một nguyên liệu dinh dưỡng bắt buộc phải có để phát triển mầm cây trong quá trình nảy mầm. Khi phần nội nhũ tách khỏi vỏ và mần, nó sẽ được chuyển thành dạng bột, và được tiếp thị với tên gur gum.


X
Top