Hexamidine diisethionate

Tên gọi khác: Hexamidine diisethionate

Hexamidine diisethionate– là một chất kháng khuẩn và bảo quản với nấm và men. Nó cũng có thể làm mềm da một phần.


Top