Honeydew melon (cucumis melo)

Tên gọi khác: Honeydew melon (cucumis melo)

Honeydew melon (cucumis melo)– dưa bở ruột xanh– xem thêm dưa bở.


Top