Huang qin extract

Tên gọi khác: Huang qin extract

Huang qin extract– chiết xuất hoàng cầm – là một chiết xuất thực vật có tính làm dịu da.


Top