Hydrolyzed animal protein

Tên gọi khác: Hydrolyzed animal protein

Hydrolyzed animal protein– protein động vật bị thủy phân– chỉ đến quá trình chế biến collagen và các protein động vật khác. Chức năng chính của protein này là tạo một lớp màng bóng trên da. Tuy nhiên, phụ thuộc vào mức độ thủy phân, và cả kích thước của phân tử cuối, các hoạt động có thể sắp xếp từ việc hình thành màng nhằm giảm sự thoát hơi ẩm cho đến các hoạt động của các amino acid riêng lẻ nhằm xuyên qua lớp đầu của lớp sừng. Quá trình thủy phân thông thường diễn ra bởi sự thủy phân enzym, bẻ gãy các liên kết của phân tử lớn, khiến chúng nhỏ hơn và nhỏ hơn đến khi chúng kết hợp được với amino acid. Các nhà sản xuất thủy phân protein trong các môi trường đã sắp đặt trước nhằm thu được chiều dài chuỗi mong muốn thích hợp cho các tính chất trong quá trình điều chế. Tên được liệt kê không chỉ ra được các mức độ cụ thể của quá trình thủy phân. Xem thêm protein động vật, collagen, sản phẩm thủy phân collagen, elastin.


Top