Hydrolyzed keratin

Tên gọi khác: Hydrolyzed keratin

Hydrolyzed keratin– keratin bị thủy phân– một dạng điều chế của keratin giúp sử dụng thuận lợi trong quá trình điều chế các sản phẩm chăm sóc da. Xem thêm protein động vật bị thủy phân, keratin.


Top