• Từ điển về da
  • Chi tiết : Hydrolyzed rice bran protein and glycine soja protein and oxido reductases

Hydrolyzed rice bran protein and glycine soja protein and oxido reductases

Tên gọi khác: Hydrolyzed rice bran protein and glycine soja protein and oxido reductases

Hydrolyzed rice bran protein and glycine soja protein and oxido reductases– protein cám bị thủy phân và glycine soja protein và oxido reductases– một hỗn hợp các chất được xem là có tính giảm phù nề và vết thâm quầng vùng mắt. đây là một hợp chất được sản xuât của protein cám, protein đậu nành, một loại men và hỗn hợp enzyme (oxido reductases). Xem thêm cám, protein đậu nành.


Top