Hydrolyzed rice protein

Tên gọi khác: Hydrolyzed rice protein

Hydrolyzed rice protein– protein gạo bị thủy phân – là một protein thực vật hoạt động như một tác nhân tạo ẩm. Đây là protein gạo bị thủy phân thu được từ enzym, acid, và các phương pháp thủy phân khác. Xem thêm protein thực vật bị thủy phân.


X
Top