Hydrolyzed wheat protein (AMP isostearoyl)

Tên gọi khác: Hydrolyzed wheat protein (AMP isostearoyl)

Hydrolyzed wheat protein (AMP isostearoyl)– protein lúa mỳ bị thủy phân– một chất dưỡng ẩm cho da. Đây là sự cô đặc acid béo/protein lúa mỳ hòa tan trong cồn bị trung hòa. Nó có thể tìm thấy trong các chất bổ dưỡng da. Xem thêm protein thực vật bị thủy phân; protein lúa mỳ bị thủy phân.


Top