Hydrolyzed wheat protein polysiloxane copolymer

Tên gọi khác: Hydrolyzed wheat protein polysiloxane copolymer

Hydrolyzed wheat protein polysiloxane copolymer– nhờ vào sự khô da, nó tạo lớp màng dưỡng da có tính bảo vệ trên da nhằm giảm bớt sự thoát nước. Đây là một protein lúa mỳ đi kèm silicone, cải thiện hiệu quả protein và silicone trên da. Xem thêm protein lúa mỳ bị thủy phân.

Hydrolyzed wheat protein polysiloxane copolymer– nhờ vào sự khô da, nó tạo lớp màng dưỡng da có tính bảo vệ trên da nhằm giảm bớt sự thoát nước. Đây là một protein lúa mỳ đi kèm silicone, cải thiện hiệu quả protein và silicone trên da. Xem thêm protein lúa mỳ bị thủy phân.


X
Top