Hydrolyzed wheat protein

Tên gọi khác: Hydrolyzed wheat protein

Hydrolyzed wheat protein– protein lúa mỳ bị thủy phân– được xem có tính dưỡng ẩm, tạo ẩm và hình thành màng. Nó là một chất tạo ẩm hiệu quả trong các sản phẩm chăm sóc da, giúp giữ ẩm trên da. Phần lớn trường hợp nó thường được dùng như một chất thay thế cho protein động vật bị thủy phân. Người ta sản xuất nó bằng cách thủy phân enzym của gluten lúa mỳ. Xem thêm protein thực vật bị thủy phân.


X
Top