Hydrolyzed whole wheat protein

Tên gọi khác: Hydrolyzed whole wheat protein

Hydrolyzed whole wheat protein– protein toàn bộ lúa mỳ bị thủy phân– một dạng bị biến đổi của protein lúa mỳ nhằm mang lại thuận lợi cho đặc tính của nó và việc đưa vào điều chế các chất chăm sóc da. Xem thêm protein lúa mỳ bị thủy phân.


Top