Hydrolyzed yeast

Tên gọi khác: Hydrolyzed yeast

Hydrolyzed yeast– men bị thủy phân– sản phẩm thủy phân của men thu được từ acid, enzyme hoặc các phương pháp thủy phân khác. Xem thêm protein, men.


Top