Hydroviton

Tên gọi khác: Hydroviton

Hydroviton– là tên thương mại cảu một chất tạo ẩm tự nhiên chiết xuất từ nước hoa hồng, đường thực vật, và amino acid nguồn gốc thực vật. Nó chứa glycerin, sodium lactate, TEA lactate, serine, lactic acid, urea, sorbitol, lauryl diethylenediaminoglycine, lauryl aminopropylglycinel, và allantoin.


Top