Hydroxyethyl cellulose

Tên gọi khác: Hydroxyethyl cellulose

Hydroxyethyl cellulose– được xem là chất làm đặc, chất keo bảo vệ, chất giữ nước, chất ổn định và tác nhân tạo huyền phù. Nó thu được từ lõi gỗ hoặc từ bông hóa học bằng cách xử lý với alkali. Xem thêm ethyl cellulose.


Top