Hydroxyoctacosanyl hydroxystearate

Tên gọi khác: Hydroxyoctacosanyl hydroxystearate

Hydroxyoctacosanyl hydroxystearate– một tác nhân điều chỉnh sự ổn định cho nhũ tương nước trong dầu dùng cải thiện phần chính yếu của nhũ tương. Nó được dùng trong kem dương, đồ trang điểm dạng lỏng và son môi. Đây là chất thay thế sáp ong nhân tạo.


Top