Lactamide mea

Tên gọi khác: Lactamide mea

Một chất hoạt động bề mặt có thể đóng vai trò là chất làm đặc, tạo bọt và ổn định hóa.


X
Top