Laneth-10-acetate

Tên gọi khác: Laneth-10-acetate

Một chất nhũ hóa có tính làm mềm. Đây là một este thu được khi acetyl hóa dẫn xuất ethoxy ête của cồn lanolin.


Top