Laneth-10

Tên gọi khác: Laneth-10

Một chất nhũ hóa đặc biệt hiệu quả khi sử dụng với lanolin, nó cũng được dùng như một chất hoạt động bề mặt để cải thiện độ phủ rộng và kiểm soát độ nhớt của sản phẩm. Đây là dẫn xuất ê te của polyetilene glycol và cồn lanolin.


Top