Lanolin (Hydrogenated)

Tên gọi khác: Lanolin (Hydrogenated)

(Tiếng Việt. Lanolin đã được hydro hóa)

Một dẫn xuất của lanolin. Xem thêm lanolin.


Top