Lanolin oil

Tên gọi khác: Lanolin oil

(Tiếng Việt. Dầu lanolin)

Một dẫn xuất của lanolin. Đây là phân đoạn lỏng của lanolin thu được bằng phương pháp vật lý từ lanolin tổng. Xem thêm lanolin.


X
Top