Lanolin usp (Modified)

Tên gọi khác: Lanolin usp (Modified)

(Tiếng Việt. Lanolin USP (đã biến tính))

Một chất làm mềm và chất nhũ hóa. Đây là dạng lanolin tinh khiết đặc biệt, đáp ứng được các thông số USP chuyên khảo đòi hỏi phải phân tích vi lượng các tạp chất. Xem thêm lanolin.


Top