Lanolin wax

Tên gọi khác: Lanolin wax

(Tiếng Việt. Sáp lanolin)

Một dẫn xuất của lanolin. Đây là phân đoạn nửa rắn của lanolin thu được bằng phương pháp vật lý từ lanolin tổng. Xem thêm lanolin.


Top