Lappa extract

Tên gọi khác: Lappa extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất ngưu bàng)

Xem thêm burdock extract.


X
Top