Laurel (Laurus nobilis)

Tên gọi khác: Laurel (Laurus nobilis)

Tên gọi khác: bay laurel.

(Tiếng Việt. Nguyệt quế)

Khi sử dụng dưới dạng dầu, nó được cho là có tính khử trùng và làm se. Các tính chất này giúp nguyệt quế trở nên hiệu quả cho việc làm lành da và các vấn đề về da. Dầu này được ép từ quả và lá nguyệt quế.


X
Top