Laureth-2

Tên gọi khác: Laureth-2

Một chất hoạt động bề mặt và nguyên liệu nhũ hóa. Đây là ether của polyethylene glycol và ancol laurylic. Việc tăng số mol (laureth-3, laureth-7, v.v…) làm cho sản phẩm dịu hơn. Xem thêm lauryl alcohol.


Top