Laureth-23

Tên gọi khác: Laureth-23

Một chất nhũ hóa được sử dụng thường xuyên trong hệ nhũ tương dầu-trong-nước hơn hệ nước-trong-dầu, mặc dù nó đều có hiệu quả trong cả hai hệ. Nó cũng là một chất ổn định nhũ tương và có thể đóng vai trò như một chất hoạt động bề mặt. Laureth-23 có thể gây ra các kích ứng rất nhỏ cho da và mắt. Xem thêm lauryl alcohol.


Top