Lauroamphocarboxyglycinate

Tên gọi khác: Lauroamphocarboxyglycinate

Một hoạt chất làm sạch tự nhiên có thể loại bỏ dầu và bụi bẩn, nhưng có thể gây kích ứng nhẹ cho da.


Top