Lauryl alcohol

Tên gọi khác: Lauryl alcohol

Sử dụng trong việc xây dựng các công thức hóa học với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm vai trò như một chất ổn định nhũ tương, chất làm mềm điều hòa làn da, và là một chất làm tăng độ nhớt.


Top