Lauryl lactate

Tên gọi khác: Lauryl lactate

Một chất làm mềm, tẩy rửa/nhũ hoá và chất hoạt động bề mặt sử dụng trong các công thức mỹ phẩm.


Top