Laurylmethicone copolyol

Tên gọi khác: Laurylmethicone copolyol

Một chất nhũ hóa với khả năng chống nước rất tốt khi sử dụng ở nồng độ phù hợp cùng với chất nhũ hóa khác.


Top