Lavender green oil

Tên gọi khác: Lavender green oil

(Tiếng Việt. Dầu oải hương xanh)

Xem thêm lavender flower oil; lavender oil.


Top