Lawsone with dihydroxyacetone

Tên gọi khác: Lawsone with dihydroxyacetone

(Tiếng Việt. Lawsone kèm dihydroxyacetone)

Một trong 21 hóa chất chống nắng được FDA công nhận và được liệt kê vào nhóm chất hấp thụ UVB loại I. Mức độ sử dụng được công nhận của nó là 3%. Một mình dihydroxyacetone (DHA) được sử dụng làm chất tự nhuộm da trong các sản phẩm tự nhuộm da. DHA và lawsone kết hợp với nhau lại đóng vai trò như một hoạt chất chống nắng.


Top